O nás

TRIHLAV Development s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu viac ako 7 rokov, realizujúca stavby formou generálneho dodávateľa pre konečných investorov. Okrem samotnej výstavby diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie, sa postaráme aj o legislatívnu (papierovú) časť výstavby. Naša spoločnosť disponuje všetkými oprávneniami potrebnými k uskutočňovaniu stavieb. Okrem vedenia stavby formou generálneho dodávateľa zabezpečujeme aj subdodávateľské práce pre iných zhotoviteľov stavieb. Požiadavky našich partnerov a klientov zabezpečujeme odborným potenciálom a skúsenosťami našich pracovníkov za využitia dostupných  technológií a postupov.


Spoločnosť primárne vykonáva:

  • kompletné realizácie stavieb formou generálneho dodávateľa

  • hrubé stavebné výkony (zemné práce, betonáže, murárske práce, ...) 

  • úpravy povrchov

  • zvýšenie energetickej efektívnosti budov – zatepľovanie, výmena technológií

  • sadové úpravy

  • ostatné stavebné práce

Stavebné práce realizujeme na celom Slovensku.

Naša spoločnosť TRIHLAV Development je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto registrácia nás oprávňuje zapájať sa a úspešne realizovať stavby, pre všetkých verejných obstarávateľov vrátane obcí, miest, vyšších územných celkov, ale aj  ostatných štátnych a samosprávnych inštitúcií. Registrácia deklaruje, že spĺňame všetky technické a legislatívne normy pre zapájanie sa do procesu verejného obstarávania.